Skip to the content.

Vítejte!

kids

Katedra informatiky na VŠB-TUO pořádá kroužek programování, který je veden zábavnou formou a děti si vyzkoušejí základy tvorby programů v přívětivém grafickém rozhraní code.org. Kroužek je veden zkušenými pedagogy z Katedry informatiky a studenty pod jejich vedením. Každoročně jsou pořádány dva kroužky, první pro úplné začátečníky a druhý pro mírně pokročilé studenty. Letos poprvé otevíráme třetí kroužek pro pokročilé, kde se studenti seznámí s jazykem Java, vývojovým prostředím Eclipse a základy Objektově Orientovaného programování.

KDE

Areál VŠB, budova Nová FEI. Místnosti jsou uvedeny u konkrétních kroužků.

CENA

400Kč za pololetí

Informace a registrace do kroužků

Mapa

mapa

Všechny mapy areálu VŠB