Skip to the content.

Vítejte!

kids

Katedra informatiky na VŠB-TUO pořádá kroužek programování, který je veden zábavnou formou a děti si vyzkoušejí základy tvorby programů v přívětivém grafickém rozhraní code.org. Kroužek je veden zkušenými pedagogy z Katedry informatiky a studenty pod jejich vedením. Každoročně jsou pořádány tři kroužky:

  • první pro začátečníky, zaměřený na základy algoritmizace a seznámení s programovacím jazykem JavaScript,
  • druhý pro mírně pokročilé studenty, kde již v průběhu roku přecházíme na HTML+JavaScript
  • a třetí je kroužek opět pro mírně pokročilé, kde se studenti seznámí s jazykem Java, vývojovým prostředím Eclipse (volně dostupné z eclipse.org) a základy Objektově Orientovaného programování.

Všechny kroužky jsou vhodné pro děti ve věku 10-18 let.

KDE

Areál VŠB, budova Nová FEI. Místnosti jsou uvedeny u konkrétních kroužků.

CENA

2000Kč za rok

Informace a registrace do kroužků

Mapa

mapa

Všechny mapy areálu VŠB