Skip to the content.

Úvod

Zakladni informace

Lektor: Radim Bača

Classroom code (section): DGQYYY

Místnost: EB405

Čas: 14:30

Popis kroužku

Tento kroužek je koncipován jako navazující na kroužek pro začátečníky. Předpokládá se, že účastníci chápou a umějí používat základní stavební bloky programovacích jazyků jako:

  • Opakované provedení (cyklus)
  • Podmíněné provedení (if-else)
  • Funkce
  • Proměnná (typu integer a string)

V prvním půl roce znalost těchto konceptů ještě dále prohloubíme a zejména uplatníme při tvorbě aplikací s jednoduchými ovládacími prvky (textbox, tlačítko, dropdown). V druhé polovině roku, pak začneme pracovat s polem, což nám umožní ještě více rozšířit paletu aplikací.

Práce s ovládacímí prvky

Každý ovládací prvek má své unikátní jméno. Na následujícím obrázku vidíme aplikaci se třemi ovládacími prvky:

kids

  1. TextBox - jak vidíme na obrázku jméno textboxu je text_input1. Jméno se objeví, když v AppLabu najedeme na ovládací prvek myší.
  2. Tlačítko - jeho jméno je button_ok.
  3. Label - popiska s textem “text”, kde jméno ovládacího prvku je label_text.

getText - načtení hodnoty

Jak tedy načteme textovou hodnotu ovládacího prvku do proměnné? Pro načtení textové hodnoty textboxu text_input1 do proměnné moje_promenna napíšeme:

var moje_promenna = getText("text_input1");

setText - nastavení hodnoty

Podobně potřebujeme občas hodnoty ovládacích prvků nastavovat. Nyní máme v proměnné moje_promenna hodnotu načtenou z textboxu. Nyní hodnotu nastavíme do popisky label_text:

setText("label_text", moje_promenna);

onEvent - reakce na událost

V mnoha situacích potřebujeme ještě reagovat na události. Nejobvykleji se jedná o vstupy od uživatele jako je kliknutí na tlačítko, nebo zadání hodnoty. Reakce na stisknutí tlačítka button_ok, kde zkopírujeme hodnotu zadanou v text boxu do popisky label_text bude vypadat následovně:

onEvent("screen1", "click", function () {
  var moje_promenna = getText("text_input1");
  setText("label_text", moje_promenna);
});

Rozličné zajímavé úkoly

Dungeon hra vytvořená studenty kroužku

V rámci kroužku studenti vytvořili svou varinatu hry Dungeon. Pokud máte zájem vyzkoušejte jednotlivé varianty této hry a následně zde vložte své hodnocení jednotlivých verzí: