Kroužek programování

verze 2.0

Kroužek pro začátečníky

Kroužek je určen pro úplné začátečníky, kteří se programováním zatím nesetkaly.

Předpoklady:

  • Touha se něco dozvědět.
  • Základní znalost práce s počítačem, která je probírána na základních školách.

Účastníci se seznámí se základními pojmy jak jsou program, algoritmus, opakované provedení, podmíněné provedení, funkce, proměnná, parametr funkce a další. Tyto znalosti se účastníci procvičí nenásilnou formou v grafickém prostředí code.org dostupného na internetu.

Děti v loňském roce vytvořili po půlročním kurzu jednoduché hry pomocí grafického programovacího jazyka.

Kroužek pro mírně pokročilé

Tento kroužek je koncipován jako navazující na kroužek pro začátečníky. Předpokládá se, že účastníci chápou a umějí používat základní stavební bloky programovacích jazyků jako:

  • Algoritmus
  • Opakované provedení (cyklus)
  • Podmíněné provedení (if-else)
  • Funkce
  • Proměnná
  • Parametr funkce

Studenti budou seznámení s dalšími principy a postupně se přejde od grafického programovacího jazyka k jazyku JavaScript. Na zajímavých úkolech se pak budou prohlubovat zkušenosti s řešením běžných problémů v programování.

Ukázky vytvořených her:

Chase the Penguin...

Chase the Penguin...

doge shooting

doge shooting

Těšíme se na Vás!